Winkelmandje : € 0,00

You have no items in your shopping cart.

Bedrag : € 0,00
Zoek uw parfum

Levering & Retour - Factuurvoorwaarden

Levering
Na ontvangst van uw betaling voor 15.00h, wordt uw pakje met enkel generieke parfums, uitgezonderd het weekend, de volgende dag op het door u aangeduide leveringsadres geleverd. De leveringstermijn voor merkparfums, of merkparfums in combinatie met generieke parfums bedraagt 3 dagen.

Met het opgegeven trackingnummer kunt u dan uw pakje online volgen.

Indien u niet aanwezig bent, dan zal de transporteur een briefje nalaten met een voorstel 2de leveringsdatum, en met informatie over hoe deze 2de leveringsdatum, indien u dit wenst, te wijzigen.

Als u ook op deze 2de leveringsdatum niet aanwezig bent, dan zal uw pakje gedurende 7 dagen in een afhaalpunt in uw geburen geplaatst worden, waarvan bericht in uw brievenbus.

U kunt uw pakje dan aldaar, binnen de termijn, afhalen, op vertoon van uw identiteitskaart.

Als u uw pakje aldaar niet afhaalt binnen de termijn, dan zal het terug naar ons magazijn gestuurd worden.

Na ontvangst, nemen wij dan terug contact met u op, om de verdere afhandeling te bespreken.

Gebroken Fles(sen) & Lekkage

Bij eventuele zichtbare lekkage dient u het pakje te weigeren en terug met de transporteur mee te geven.

Als u het pakje om een bepaalde reden niet terug met de transporteur meegegeven hebt, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen per e-mail: info@blackpoint.be.

In deze e-mail dient u de omstandigheden uit te leggen, zeker ook met toevoeging foto('s) van de gebroken fles(sen). 

Retour

Een pakje mag binnen 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden.

Gelieve eerst een e-mail te sturen naar info@blackpoint.be, met opgave van redenen, en met uw bankrekeningnummer; wij bevestigen dan binnen 24 uur, en geven u een retournummer dat u zeer duidelijk, en  in grote cijfers op uw pakje dient te zetten, zonder hetwelk ons magazijn uw pakje niet als retour kan inboeken.

Zorg er wel voor dat uw uw pakket stevig verpakt is, en breng het naar een verzendpunt van uw keuze.

Stuur uw pakje vervolgens naar Out2Send, Delften 23 Unit 6 - 2390 Malle (België), houd uw Track & Trace-nummer bij als bewijs van versturing.

Na ontvangst van uw retourzending, waarop het retournummer, zeer duidelijk en in grote cijfers vermeld dient te staan, in de originele verpakking, in goede staat, en ongeopend, wordt het door u betaalde bedrag voor parfum, verminderrd met een restocking vergoeding van € 2,50 per geretourneerd artikel, binnen 3 werkdagen teruggestort op uw bankrekening hetwelk u in uw aanvraag dient op te geven.

Factuurvoorwaarden

De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs. Na levering draagt de koper alle risico’s. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van goederen tot gevolg hebben. Alle betalingen geschieden uitsluitend op de Maatschappelijke Zetel of op de Bankrekening van de verkoper. Het bedrag van de facturen zal bij gebreke aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 15% met een minimum van € 100 en een maximum van € 1.250. Tevens zal bij niet betaling, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de vervaldag een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag maakt alle andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.