Winkelmandje : € 0,00

You have no items in your shopping cart.

Bedrag : € 0,00
Zoek uw parfum

Gerechtelijke Informatie

Let op: Blackpoint verkoopt geen, tenzij zeer uitdrukkelijk vermeld met toevoeging van het woord "Original" in de naam van de parfum, merkparfums.

Blackpoint baseert zich voor wat de mogelijke gelijkenis tussen haar generieke parfums, aangeduid met toevoeging van het woord "Generic" in de naam van de parfum en merkparfums uitsluitend op beoordelingen van haar klanten.

Het is dus aan de klant en aan de klant alleen om te beoordelen of ook hij de geurnoten van merkparfums in generieke parfums van Blackpoint kan herkennen.

Blackpoint geeft dus zelf geen enkele garantie t.a.v. de mogelijke gelijkenis tussen haar generieke parfums en merkparfums.

De namen van de merkhouders en de merkparfums worden dus enkel vermeld om mogelijke gelijkenis, zoals blijkt uit beoordelingen van klanten, aan te duiden.

Door het aanmaken van een account verklaart u zich akkoord met bovenvermelde informatie, en bevestigt u dat u weet dat de door u aangekochte parfums geen merkparfums zijn, tenzij dit onder toevoeging van het woord "Original" duidelijk aangegeven is.

Het Belgisch recht is van toepassing, alle betwistingen of geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Antwerpen.

Vonnis AR 2012/9027, d.d. 30/5/13, van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, waarvan kopie HIER, laat toe om merknamen en namen van merkparfums te gebruiken in reklame, voor zover er geen expliciete- of impliciete suggestie zou van uitgaan dat de parfums aangeboden door Blackpoint gelijk of bijna gelijk zijn aan merkparfums.
 

Meer informatie over internationale online verkoop vindt u op het ODR platform